Tietoa Lions Club Tapiolasta


Lionismi tuli Suomeen vasta 1950. Tapiolan klubi täytti juuri 40 vuotta ollen 65. klubi Suomessa. Espoossa toimii yhteensä 19 klubia.

Klubin perustaminen liittyy läheisesti Tapiolan puutarhakaupungin syntyyn vuonna 1956. Tällöin oli Tapiolassa valmiina noin 1000 asuntoa ja asukkaita runsaat 3000. Koska Tapiola oli vasta syntymässä, oli luonnollista, että klubimme aktiviteettien pääkohteeksi otettiin lapset ja nuoriso. Suurimpana puutteena oli riittävät kokoontumistilat. Sen vuoksi jo ensimmäisenä toimintavuotenaan klubi rakensi partiolaisille Opinmäkeen majan, joka annettiin Tapiolan Eräpoikien käyttöön. Viisi vuotta myöhemmin nousi naapuriksi toinen maja, joka luovutettiin Tellervoisten käyttöön. Valitettavasti kumpikin maja on joutunut tuhopolton uhriksi. Ne on rakennettu uudelleen entistä ehompana.

Alkuvuosina varoja hankittiin mm. Tapiolan puhelinluettelon, Tapiola-Otaniemi-kartan, Osto-ja palveluoppaan sekä Terveydenhoitohakemiston avulla. Julkaisut palvelivat samalla tietolähteenä Tapiolan koko uutta asujamistoa samalla kun ne ilmoitus-ja myyntituloina kartuttivat klubin hyväntekeväisyysvaroja. Ladyilla on ollut merkittävä osuus klubin palvelutoiminnassa heidän järjestäessään mm. kahvikonsertteja kodeissa, erilaisia juhlia ja kirpputoreja. Vuonna 1980 he lahjoittivat klubille oman lipun.

Ehkä poikkeuksellisin tapahtuma klubin historiassa oli kopiolaitos Monikko Oy:n perustaminen vuonna 1960. Yhtiön voittovarat tuli yhtiöjärjestyksen mukaan käyttää nuorisotoiminnan tukemiseen. Vaikeuksia riitti eikä yhtiön toimintaa saatu kannattavaksi, koska yhtiön johtaminen klubin hallituksen toimesta ei voinut pitkän päälle toimia. Syksyllä 1969 yhtiön osakekanta myytiinkin ja huokaistiin helpotuksesta. Myynnistä saaduilla varoilla perustettiin lahjoitusrahasto, jonka tuotolla on vuosittain rahoitettu lahjakkaiden vähävaraisten nuorten stipendejä. Onpa varoilla hankittu meripartiolaisille myös purjevene.

Talkoovoimin klubin toimesta rakennettiin Otaniemestä 1960 tieyhteys Tapiolaan. Klubi oli myös aloitteentekijänä teatteritilojen saamiseksi Tapiolaan, joka sittemmin johti Kulttuurikeskuksen perustamiseen.

Tapiolan nuorison ohella Kaunialan sotavammasairaala, sen toverikunta, SOS-lapsikylä ja Rinnekoti-säätiö ovat olleet klubin avustusten kohteena niin aineellisessa kuin palvelumielessä.

Ulospäin suuntautuvan toiminnan lisäksi klubin veljien keskinäisellä kanssakäymisellä ja yhteistyöllä on merkittävä rooli lions-toiminnassa. Klubin sisäistä henkeä ja yhteenkuuluvuutta edistetään järjestämällä kokousten sisältö mahdollisimman kiinnostavaksi, erilaisia sosiaalisia tilaisuuksia ja talkoita. Klubimme on varsinainen Leijona klubi ilman naisjäseniä. Jäsenistön rakenteessa pyritään huomioimaan niin ikä kuin eri ammattialojen edustus. Jäsenmäärä on tällä hetkellä runsas 30, jäsenistön keski-ikä n. 50 v ja edustettuina ovat niin yrittäjät, virkamiehet, yritysjohtajat, eri alojen asiantuntijat kuin taiteilijat. Klubin jäseneksi voi hakea ja tärkeimpänä jäsenyyskriteerinä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana klubin toiminnassa. Klubi kokoontuu kerran kuukaudessa kokoukseen Tapiola Gardeniin. Asioiden valmistelu tapahtuu hallituksessa ja sen alaisissa toimikunnissa.